O fałszywych mitach w najnowszej historii Polski w KKW

1

Tomasz Panfil w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Wykład  – Owoce zatrutych drzew. O fałszywych mitach w najnowszej historii Polski.

Kraków, 17 stycznia 2017 r. 

 (dokumentacja  – Józef Wieczorek)