Krakowianie wobec standardów sądowych

Krakowianie (i nie tylko) wobec standardów sądowych

Kraków, 25 kwietnia

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

Sprawa Marka Mareckiego – o „krzesło zamachowe”

1.jpg

Odpryskowy proces  za działania patriotów na rzecz likwidacji

‚pomnika’ chwały Armii  Czerwonej w Nowym Sączu 

2

3.jpg

11.jpg

4.jpg

6

8.jpg

7