Kontynuacja strony pod nowym adresem

To jest już tylko strona archiwalna

Jej kontynuację  w roku 2018 r.  stanowi  strona

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2018 r.

FOTO-Kronika niezależna

https://wkrakowie2018.wordpress.com/ 

Foto- Kronika  Krakowa – wcześniejsze strony archiwalne

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2016
https://wkrakowie2016.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2015
https://wkrakowie2015.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2014
http://wkrakowie2014.wordpress.com/
http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/

Józef Wieczorek – W Krakowie (i nie tylko) w 2013 roku
http://wkrakowie2013.wordpress.com/

W Krakowie (i nie tylko) rok 2012/2013
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/

W Krakowie ( i nie tylko) w 2012 r.
http://wkrakowie2012.wordpress.com

W Krakowie (i nie tylko)
http://wkrakowie.wordpress.com/

W Krakowie i okolicach
http://krakjw.wordpress.com/  

POKiN wyraża uznanie i wdzięczność redaktor Magdalenie Drohomireckiej

7

[zdj. Józef Wieczorek]

POROZUMIENIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
I NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W KRAKOWIE

1.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej-Okręg Małopolska
2.Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny w Krakowie
3.Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego
4.Kadeci II RP Żołnierze Armii Krajowej
5.Stowarzyszenie „Szare Szeregi” Armii Krajowej
6.Krajowy Związek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
7.Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość „WiN”
8. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NSZ”
9. Polski Związek Więźniów Komunizmu
10.Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
11.Związek Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-56 „JAWORZNIACY”
12.Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników
13.Instytut Katyński w Polsce
14.Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego
15.Komitet Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego
16.Związek Piłsudczyków Oddział Kraków
17. Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu
13. Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin.
19.Towarzystwo Upamiętniania Konfederacji Barskiej
20.Związek Konfederatów Polski Niepodległej z lat 1979-89

Adres do korespondencji: Edward Jankowski, 30-350 Kraków, ul. Zachodnia 25/16

Kraków, 24.03.2017 r.

Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Krakowie
Szanowny Pan Redaktor
Bogdan Wasztyl
ul. Krzemionki 30, 30-525 Kraków

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wyraża wielkie uznanie oraz wdzięczność kierownikowi Wydziału Audycji Informacyjnych i „Kroniki” Telewizji Kraków pani Redaktor Magdalenie Drohomireckiej za dokładny i wierny przekaz telewizyjny z uroczystości patriotycznych w Małopolsce, a także z licznych spraw sądowych, którymi są wciąż nękane środowiska niepodległościowe za doprowadzenie w 2014 roku do usunięcia pomnika chwały sowieckich okupantów w Nowym Sączu.
Szczególnie bolą nas sprawy represji sądowych za działalność patriotyczną, czy za wolny przekaz internetowy z utajnianych bezpodstawnie rozpraw sądowych które dotyczą podstawowych wolności i praw człowieka. Zazwyczaj są one pomijane przez inne media.

O skali represji świadczy fakt, że wytoczono takich spraw jedenaście, a w chwili obecnej toczą się cztery. Wszystkie sprawy karne zakończyły się uniewinnieniem lub umorzeniem. Niestety, wiąże się to z dziesiątkami rozpraw.
Pokazywanie tych wydarzeń przez Telewizję Kraków jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu fala represji policyjno-prokuratorskich jest często zatrzymywana przez sądy.
Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że dzięki wysyłaniu przez panią Redaktor Magdalenę Drohomirecką na te rozprawy ekipy telewizyjnej sędziowie mają świadomość, że to jak orzekają będzie upublicznione. A jest to niezwykle ważny element naszej wolności.
Na Pana ręce składamy serdeczne podziękowanie za wybitną pracę dziennikarską pani Redaktor Magdaleny Drohomireckiej i jej wkład w obronę podstawowych praw obywatelskich oraz właściwy przekaz patriotyczny. Dla nas to są zręby muru wolnego narodu.

Sekretarz POKiN                              Przewodniczący POKiN

Edward Jankowski                          Stanisław Pazurkiewicz