Odszedł ppor.Jan Gałuszka „Mizerny” z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

g

[11 listopada 2016 r. – Plac Matejki]

Odszedł ppor.Jan Gałuszka „Mizerny” z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

– członek Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Piękny, skromny człowiek – niezłomny żołnierz i patriota.

 Cześć i Chwała Bohaterom !

Kraków, 2 stycznia 2017 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

o

1

3

5

10.jpg

12.jpg

13

15.jpg

16.jpg

7

11.jpg