Pamięci tej, która zachowała się jak trzeba

0.jpg

Pamięci tej, która zachowała się jak trzeba

Park Jordana, 28 sierpnia 2018 r.

71. lat od śmierci Danuty Siedzikówny ps. ,,Inka” 

[zdj. Józef Wieczorek]

1

3

k

Reklamy