Ostatnie pożegnanie Stanisława Kurka – „Partyzanta” z KPN

1.jpg

Ostatnie pożegnanie Stanisława Kurka – „Partyzanta” z KPN

Kraków, cm. Batowicki, 3 stycznia 2017 r. 

(zdj. Józef Wieczorek)

Staszek Kurek był od pierwszych dni stanu wojennego ofiarnym konspiratorem
w szeregach Konfederacji Polski Niepodległej – a w R. P. założycielem i do
śmierci członkiem władz Związku Konfederatów P. N.  z lat 1979-89.
Był chorążym naszego historycznego sztandaru II Obszaru KPN.(Ryszard Bocian)

k.PNG

(Stanisław Zamojski)

2

3.jpg

4b.jpg

5

6

7.jpg

10.jpg

12a

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16

 

Odszedł ppor.Jan Gałuszka „Mizerny” z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

g

[11 listopada 2016 r. – Plac Matejki]

Odszedł ppor.Jan Gałuszka „Mizerny” z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

– członek Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Piękny, skromny człowiek – niezłomny żołnierz i patriota.

 Cześć i Chwała Bohaterom !

Kraków, 2 stycznia 2017 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

o

1

3

5

10.jpg

12.jpg

13

15.jpg

16.jpg

7

11.jpg